Yabani iğde yağı

Yabani İğde Yağı: Faydaları, Özellikleri ve Kullanımları

Yabani iğde yağı, meyve posasından elde edilen uçucu yağ ve çekirdekten elde edilecek sabit yağı kapsar.   İğde (Elaeagnus), bir tür meyve ve bu meyveyi veren İğde Ağacı türlerine verilen genel addır. Azotu kökünde depolayabilme özelliği sayesinde en verimsiz topraklarda dahi yetişir. Ayrıca kuraklığa dayanıklılığı sebebiyle pek çok türü erozyonla mücadele de kullanılabilmektedir.   40 […]